Hvis du ønsker at sælge vores bøger i din butik, kan du sende en mail til frida@novellix.dk med følgende information:

Navn
Butiksnavn
Adresse
Hjemmeside
Telefonnummer
E-mail
CVR-nummer