HERMAN BANG

HERMAN BANG (1857-1912) betragtes som en af sin tids mere kontroversielle forfattere. Han romandebuterede i 1880 med Haabløse Slægter, der skabte røre og beskyldtes for usædelighed og utugtighed og skubbede ham ud i periferien af samtidens førende forfatterkreds. Som journalist og litteraturkritiker introducerede Bang med essaysamlingen Realisme og Realister i 1879 den franske naturalisme i Danmark. Fælles for en stor del af Bangs forfatterskab er en scenisk fremstilling og realistiske og naturalistiske skildringer af eksistenser, som ofte beskriver forholdet mellem kønnene. Blandt hans skønlitterære hovedværker tæller ’Ved Vejen’ fra samlingen Stille Eksistenser (1886), Tine (1889) og Stuk (1887). ’Irene Holm’ var en af tre noveller i samlingen Under Aaget udgivet i 1890.